Przedsiębiorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji Energetycznych "ZMER" Sp. z o.o.
od dnia 26.10.2018 r. znajduje się w likwidacji

Likwidator Tomasz Kaleta

GSM 509672914